Wysokość opłat za parkowanie


Podstrefa A i C
za pierwsze ½ godziny 2.00 zł
za pierwszą godzinę 4.00 zł
za drugą godzinę 4.50 zł
za trzecią godzinę 5.00 zł
za czwartą i kolejną godzinę 4.00 zł
Podstrefa B
za pierwsze ½ godziny 1.50 zł
za pierwszą godzinę 3.00 zł
za drugą godzinę 3.50 zł
za trzecią godzinę 4.00 zł
za czwartą i kolejną godzinę 3.00 zł

Opłaty za poszczególne godziny postoju sumują się np. opłata za 3 godziny postoju w Podstrefie A wynosi 13,50 zł (tzn. 4 zł + 4,50 zł + 5 zł).
Parkomat nie wydaje reszty – wrzuconą sumę pieniędzy przelicza na opłatę za postój.
Po wykupieniu biletu w parkomacie należy umieścić bilet w widocznym miejscu ZA PRZEDNIĄ szybą samochodu tak aby bilet był widoczny dla osoby kontrolującej czas parkowania.
Bilet zakupiony w podstrefie A i C jest ważny także w podstrefie B, natomiast bilet zakupiony w podstrefie B nie jest uznawany za obowiązujący w podstrefie A i C.

 

Opłaty za poszczególne godziny sumują się, np.:

Czas Podstrefa A i C Podstrefa B
do pół godz. 2,00 zł 1,50 zł
za jedną godz. 4,00 zł 3,00 zł
za dwie godz. 8,50 zł 6,50 zł
za trzy godz. 13,50 zł 10,50 zł
za cztery godz. 17,50 zł 13,50 zł
za pięć godz. 21,50 zł 16,50 zł
za sześć godz. 25,50 zł 19,50 zł
za siedem godz. 29,50 zł 22,50 zł
za osiem godz. 33,50 zł 25,50 zł
za dziewięć godz. 37,50 zł 28,50 zł
za dziesięć godz. 41,50 zł 31,50 zł