Wysokość opłat za parkowanie

Podstrefa A
za pierwsze ½ godziny 1.5 zł
za pierwszą godzinę 3.00 zł
za drugą godzinę 3.50 zł
za trzecią godzinę 4.00 zł
za czwartą i kolejną godzinę 3.00 zł
Podstrefa B
za pierwsze ½ godziny 1 zł
za pierwszą godzinę 2.50 zł
za drugą godzinę 3.00 zł
za trzecią godzinę 3.50 zł
za czwartą i kolejną godzinę 2.50 zł

Opłaty za poszczególne godziny postoju sumują się np. opłata za 3 godziny postoju w Podstrefie A wynosi 10,50 zł (tzn. 3 zł + 3,50 zł + 4 zł).

Parkomat nie wydaje reszty – wrzuconą sumę pieniędzy przelicza na opłatę za postój.

Po wykupieniu biletu w parkomacie należy umieścić bilet w widocznym miejscu ZA PRZEDNIĄ szybą samochodu tak aby bilet był widoczny dla osoby kontrolującej czas parkowania.

Bilet zakupiony w podstrefie A jest ważny także w podstrefie B, natomiast bilet zakupiony w podstrefie B nie jest uznawany za obowiązujący w podstrefie A.