Sposoby pobierania opłat

SZANOWNY KIEROWCO!

W Strefie Płatnego Parkowania dostępne są automaty parkingowe, które charakteryzują się prostotą i wygodą użytkowania. Obowiązki operatora Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi – pełni CITY PARKING GROUP S.A.

Podstawowym sposobem pobierania opłat za parkowanie pojazdów w SPP pozostają automaty parkingowe, w których opłatę można wnosić gotówką – monetami o nominałach od 10 groszy do 5 złotych lub poprzez karty płatnicze. Ponadto wprowadzono alternatywne sposoby płatności przy użyciu telefonów komórkowych poprzez operatorów mobilnych: CityParkApp, mPay i SkyCash (mobiParking).

PŁATNOŚĆ BILONEM

1. Wpisz numer rejestracyjny na klawiaturze
alfanumerycznej.
2. Zatwierdź ZIELONYM przyciskiem.
3. Wrzuć monety za przewidywany czas parkowania.
Na wyświetlaczu wraz z wrzucanymi monetami
pojawia się aktualny czas ważności biletu.
4. Zatwierdź ZIELONYM przyciskiem
5. Pobierz bilet.
Minimalna opłata w parkomacie wynosi:
1,50 zł za pierwsze pół godziny w Podstrefie A
1 zł za pierwsze pół godziny w Podstrefie B.

Wciśnięcie w dowolnym momencie przycisku ANULUJ przed wydrukiem biletu spowoduje anulowanie transakcji i zwrot monet. 

Bilet należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. Parkomat nie wydaje reszty!

PŁATNOŚĆ KARTĄ PŁATNICZĄ

1. Wpisz numer rejestracyjny na klawiaturze alfanumerycznej.
2. Zatwierdź ZIELONYM przyciskiem.
3. Przyciskami +/- wprowadź wartość opłaty za czas parkowania.
4. Zatwierdź ZIELONYM przyciskiem.
5. Przyłóż kartę zbliżeniową do czytnika kart PayPass, PayWave lub włóż kartę chipową w szczelinę czytnika kart
6. Pobierz bilet.

Zakup biletu przy użyciu kart płatniczych będzie dokonywany w formie mikropłatności.

Wciśnięcie w dowolnym momencie przycisku ANULUJ przed wydrukiem biletu spowoduje anulowanie transakcji.

Bilet należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

Szczegółowa instrukcja dokonywania płatności za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania umieszczona jest na każdym parkomacie.