Regulamin i Uchwała SPP


Regulamin dotyczący Strefy Płatnego Parkowania można znaleźć klikając na poniższe załączniki:

UCHWAŁA NR LXXIX/2124/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 listopada 2018 r., obowiązująca od 01.03.2019r.

UCHWAŁA NR XIV/603/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XV/641/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XIX/769/20 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania.