Mapa Strefy


Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi

 


STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH W ŁODZI

Strefa Płatnego Parkowania obejmuje następujące place, ulice, odcinki ulic i parkingi:

1) ul. Ogrodowa (od ul. Nowomiejskiej do ul. Gdańskiej);
2) ul. Północna (od ul. Nowomiejskiej do ul. Kilińskiego);
3) ul. Nowomiejska (od pl. Wolności do ul. Ogrodowej);
4) ul. Legionów (od ul. Żeromskiego do pl. Wolności);
5) pl. Wolności (cały);
6) ul. Pomorska (od pl. Wolności do ul. Wschodniej);
7) ul. Próchnika (od ul. Lipowej do ul. Piotrkowskiej);
8) ul. Rewolucji 1905 r. (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sterlinga);
9) ul. Sterlinga (od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza);
10) pl. Dąbrowskiego (str. wsch.);
11) al. 1 Maja (od ul. Pogonowskiego do ul. Wólczańskiej);
12) ul. Włókiennicza (cała);
13) ul. Więckowskiego (od ul. Lipowej do ul. Piotrkowskiej);
14) ul. Jaracza (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sterlinga);
15) ul. Zielona (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);
16) ul. Narutowicza (od ul. Piotrkowskiej do pl. Dąbrowskiego wraz z przyległym parkingiem);
17) ul. 6-tego Sierpnia (od ul. Lipowej do al. Kościuszki);
18) ul. Moniuszki (cała);
19) ul. Struga (od ul. Lipowej do ul. Piotrkowskiej);
20) ul. Tuwima (od ul. Piotrkowskiej do ul. Tuwima nr 66);
21) ul. Skłodowskiej-Curie (od ul. Struga do ul. Łąkowej);
22) ul. Kopernika (od ul. Łąkowej do ul. Wólczańskiej);
23) pl. Komuny Paryskiej (cały);
24) ul. Zamenhofa (cała);
25) ul. Nawrot (od ul. Piotrkowskiej do ul. Targowej);
26) ul. Dowborczyków (cała);
27) ul. Roosevelta (cała);
28) al. Mickiewicza (od ul. Łąkowej do ul. Piotrkowskiej);
29) al. Piłsudskiego (od ul. Piotrkowskiej do ul. Targowej – z wyłączeniem 10 miejsc w środkowej części parkingu przed Urzędem Marszałkowskim w Łodzi);
30) ul. Orla (cała);
31) ul. Żwirki (cała);
32) ul. Wigury (od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego);
33) ul. Radwańska (cała);
34) ul. Brzeźna (cała);
35) ul. Skorupki (od ul. Piotrkowskiej do ul. Stefanowskiego – z wyłączeniem 10 miejsc po stronie północnej na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. św. Stanisława Kostki);
36) ul. Tymienieckiego (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza);
37) ul. Św. Stanisława Kostki (cała);
38) ul. Czerwona (cała);
39) ul. Wróblewskiego (od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej);
40) pl. Reymonta (cały);
41) pl. Niepodległości (cały);
42) ul. Sieradzka (od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej);
43) ul. Łąkowa (od ul. Karolewskiej / Skłodowskiej-Curie do al. Mickiewicza);
44) ul. Lipowa (od ul. Kopernika do końca);
45) ul. Żeromskiego (cała);
46) al. Politechniki (od ul. Radwańskiej do ul. Wróblewskiego);
47) ul. Gdańska (cała);
48) ul. Stefanowskiego (od ul. Radwańskiej do ul. Skorupki);
49) ul. Wólczańska (od ul. Próchnika do ul. Wróblewskiego);
50) ul. Zachodnia (od ul. Ogrodowej do ul. Zielonej);
51) al. Kościuszki (cała) wraz z przyległymi parkingami;
52) ul. Piotrkowska (od al. Piłsudskiego do ul. Sieradzkiej);
53) ul. Rzgowska (od pl. Reymonta do ul. Zarzewskiej);
54) ul. Wschodnia (cała);
55) ul. Sienkiewicza (od ul. Narutowicza do ul. Brzeźnej);
56) ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (od ul. Składowej do ul. Rewolucji 1905 r.);
57) ul. Rostworowskiego (cała);
58) ul. Miecznikowskiego (cała);
59) ul. Kilińskiego (od ul. Północnej do ul. Pomorskiej);
60) ul. Knychalskiego (cała);
61) ul. Lipowa (od ul. Próchnika do ul. Kopernika);
62) ul. Piramowicza (cała);
63) ul. Rembielińskiego (cała);
64) al. Rodziny Poznańskich (parking wielopoziomowy);
65) al. Rodziny Scheiblerów (cała);
66) ul. Składowa (od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej do ul. Narutowicza);
67) ul. Solna (cała);
68) ul. Targowa (od ul. Tuwima do al. Piłsudskiego).