Abonamenty ogólnodostępne


Warianty abonamentu Cena
Roczny na Podstrefę A 2 500 zł
Roczny na Podstrefę B 1 500 zł

Potwierdzeniem wniesienia opłaty za niestrzeżone parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania jest abonament parkingowy lub ważny bilet parkingowy wykupiony w parkomacie.

Abonamenty na Podstrefę A ważne są w całej Strefie Płatnego Parkowania.

Abonamenty na Podstrefę B ważne są wyłącznie w Podstrefie B.

Abonament zachowuje ważność w okresie jednego roku.

Abonament należy niezwłocznie umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie. Abonament nieczytelny, zabrudzony, zaznaczony w sposób nietrwały – np. ołówkiem, „pisakiem z wymazywaczem” jest traktowany jako nieskasowany a postój nieopłacony.

W związku z koniecznością wprowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, Punkt Obsługi na ul. Piotrkowskiej 175 został czasowo zamknięty.

Abonament ogólnodostępny na Podstrefę A lub B*:

–           Dokładne dane osobowe i adresowe Wnioskodacy,

–           Wskazanie nr rejestracyjnego pojazdu, na który ma zostać wydany abonament. W przypadku wniosku o abonament bez wpisanego nr rejestracyjnego wyraźne zaznaczenie w jego treści, że dotyczy on abonamentu „na okaziciela”.

–           Kopia potwierdzenia wykonania przelewu kwoty 2 500 zł (dla abonamentu na Podstrefę A) lub 1 500 zł (dla abonamentu na Podstrefę B) z tytułu zakupu abonamentu z podaniem numeru rejestracyjnego lub, w przypadku abonamentu „na okaziciela”, nazwiska Wnioskodawcy i daty złożenia wniosku.

Abonament ogólnodostępny wydany na nr rejestracyjny obowiązuje wyłącznie w formie elektronicznej. Po jego aktywacji Wnioskodawca otrzymuje „poświadczenie o wydaniu abonamentu” na swój adres (elektroniczny lub domowy – w zależności od sposobu złożenia dokumentów). Abonament ogólnodostępny „na okaziciela” wydawany jest w formie papierowej. Po wystawieniu, dokument przesyłany jest Wnioskodawcy na jego adres domowy (wskazany w złożonym wniosku) listowną przesyłką poleconą.

 * Abonamenty ogólnodostępne dla Podstrefy A i B można zakupić także na stronie https://lodz.e-abonamenty.pl/

 

Abonament ogólnodostępny, kwartalny:

–           Wydawany jest na konkretny numer rejestracyjny, w cenie:

  • 750zł na Podstrefy A i C
  • 500zł na Podstrefę B

–           Abonament można zakupić wyłącznie w e-sklepie.

 

Szczegółowe informacje na temat abonamentów w preferencyjnych cenach można znaleźć:

https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/kierowca/parkowanie-platne/
https://lodz.e-abonamenty.pl/
https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zalatw-sprawe/