Strefa Płatnego Parkowania

działa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.


Punkt Obsługi na ul. Piotrkowskiej 175 jest czynny: pon, śr, czw, pt 7:45 – 15:00 , wtorek 9:00 – 16:30.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania na ul. Piotrkowskiej 125 czynne jest w godzinach 08:00-18:00. Odwołania od wystawionych zawiadomień należy składać do skrzynki podawczej zainstalowanej przed wejściem do biura


Abonamenty parkingowe będą wydawane na podstawie oryginałów dokumentów okazanych w Punkcie Obsługi przy ul. Piotrkowskiej 175.

Wnioski można składać na 30 dni przed terminem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu.

 

Dokumenty niezbędne do wydania abonamentów parkingowych:

 1. Abonament dla mieszkańca strefy płatnego parkowania:

–           Dokładne dane osobowe i adresowe  Wnioskodawcy,

–           Wypełniony i podpisany wniosek,

–           W przypadku zameldowania czasowego – oryginał zaświadczenia o zameldowaniu,

–           oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu lub stosownej umowy (§ 6 ust. 2 uchwały SPP oraz § 12 ust. 6 Załącznika nr 3 do tej uchwały),

–           oryginał dokumentu poświadczającego rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Łodzi – pierwsza strona rozliczenia podatkowego za rok poprzedni z urzędowym potwierdzeniem odbioru lub opatrzona pieczątką) ,

Abonament dla mieszkańca obowiązuje wyłącznie w formie elektronicznej. Po jego aktywacji Wnioskodawca otrzymuje „poświadczenie o wydaniu abonamentu”.

 

 1. Abonament dla osoby niepełnosprawnej:

–           Dokładne dane osobowe i adresowe  Wnioskodawcy,

–           wypełniony i podpisany wniosek,

–           karta parkingowa.

Abonament dla osoby niepełnosprawnej wydawany jest w formie papierowej.

 

 1. Abonament dla pojazdu z napędem hybrydowym:

–           Dokładne dane osobowe i adresowe Wnioskodawcy,

–           oryginał dowodu rejestracyjnego (pole P.3 z wpisem P/EE) lub w przypadku braku takiego wpisu oryginał świadectwa homologacji pojazdu (na dokumencie musi być widoczny nr rejestracyjny pojazdu),

–        Płatność 120 zł – tylko kartą płatniczą

Abonament dla pojazdu z napędem hybrydowym obowiązuje wyłącznie w formie elektronicznej. Po jego aktywacji Wnioskodawca otrzymuje „poświadczenie o wydaniu abonamentu”.

 

 1. Abonament ogólnodostępny na Podstrefę A lub B*:

–           Dokładne dane osobowe i adresowe Wnioskodacy,

–           Wskazanie nr rejestracyjnego pojazdu, na który ma zostać wydany abonament. W przypadku wniosku o abonament bez wpisanego nr rejestracyjnego wyraźne zaznaczenie w jego treści, że dotyczy on abonamentu „na okaziciela”.

–          Płatność 2 500 zł (dla abonamentu na Podstrefę A) lub 1 500 zł (dla abonamentu na Podstrefę B) tylko karta płatniczą.

Abonament ogólnodostępny wydany na nr rejestracyjny obowiązuje wyłącznie w formie elektronicznej. Po jego aktywacji Wnioskodawca otrzymuje „poświadczenie o wydaniu abonamentu”. Abonament ogólnodostępny „na okaziciela” wydawany jest w formie papierowej.

 

 1. Abonament ogólnodostępny kwartalny:

–           Wydawany jest na konkretny numer rejestracyjny, w cenie:

 • 750zł na Podstrefy A
 •  500zł na Podstrefę B

–           Abonament można zakupić wyłącznie w e-sklepie.

 

 1. Abonament 30-dniowy (lub wielokrotność 30-dniowego) na Podstrefę C:

–          Koszt abonamentu wynosi 50zł (lub wielokrotność 50zł).

–          Do zakupu abonamentu upoważnione są osoby posiadające 30-dniowy imienny bilet okresowy kolejowy lub imienny 30-dniowy bilet okresowy obowiązujący w środkach lokalnego transportu zbiorowego (lub ww. bilety o terminie będącym wielokrotnością terminu 30-dniowego).

–          Abonament można zakupić tylko w Punkcie Obsługi przy ul. Piotrkowskiej 175.

 

 1. Abonament ogólnodostępny, miesięczny na Podstrefę C:

–           Wydawany jest na konkretny numer rejestracyjny, w cenie 130 zł.

–           Abonament można zakupić wyłącznie w e-sklepie.

 

 1. Abonament roczny dla pojazdów będących własnością podmiotów, które posiadają aktualną umowę zawartą z Urzędem Miasta Łodzi lub miejską jednostką organizacyjną:

–           Wydawany jest dla:

 • pogotowia wodno-kanalizacyjnego,
 • pogotowia energetycznego,
 • pogotowia gazowego,
 • pogotowia ciepłowniczego,
 • pogotowia oświetleniowego,
 • pogotowia sygnalizacji świetlnej

–          Koszt abonamentu wynosi 240zł.

Abonament parkingowy wydawany jest na okres 12 miesięcy i podlega weryfikacji na podstawie aktualnej umowy zawartej z Urzędem Miasta Łodzi lub miejską jednostką organizacyjną oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu lub umowy leasingu/wynajmu/dzierżawy tego pojazdu. Abonament przysługuje w maksymalnej liczbie 2 sztuk dla każdego podmiotu.

 * Abonamenty ogólnodostępne dla Podstrefy A i B można zakupić także na stronie https://lodz.e-abonamenty.pl/

 

Dokładne informacje znajdują się na stronie:
https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/kierowca/parkowanie-platne/


 

    Sprzedaż biletów i abonamentów parkingowych jest prowadzona przez:

– Parkomaty

– Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Punkt Obsługi
ul. Piotrkowska 175
czynny: pon, śr, czw, pt 7:45 – 15:00 , wtorek 9:00 – 16:30

– Sklep internetowy www.lodz.e-abonamenty.pl

– Za pomocą systemu płatności mobilnych: CityParkApp, mobiParking

PŁATNOŚCI MOBILNE


Kontakt

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania

ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
czynne: poniedziałek – piątek
w godzinach od 8.00 do 18.00

tel. 42 632 06 72

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

ul. Piotrkowska 173, 90- 447 Łódź
czynne: codziennie 7:30-15:30, we wtorki 9:00-17:00
sekretariat: 48 42 / 638-49-11, 638-49-59
e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl


Jak wykupić bilet w parkomacie?

kliknij na zdjęcia, aby powiększyć

Skip to content