Strefa Płatnego Parkowania

działa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.


W związku z koniecznością wprowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, Punkt Obsługi na ul. Piotrkowskiej 175 został czasowo zamknięty.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania na ul. Piotrkowskiej 125 czynne jest w godzinach 08:00-18:00. Odwołania od wystawionych zawiadomień należy składać do skrzynki podawczej zainstalowanej przed wejściem do biura

 

Abonamenty parkingowe będą wydawane na podstawie kopii dokumentów* przesłanych drogą mailową (zdit@zdit.uml.lodz.pl), za pośrednictwem platformy EPUAP lub złożonych osobiście do skrzynki podawczej w kancelarii przy ul. Piotrkowskiej 175.

* autentyczność dokumentów może być weryfikowana poprzez wezwanie do okazania oryginałów, pod groźbą anulowania abonamentu i nałożenia opłat dodatkowych.

Składając wniosek o wydanie abonamentu parkingowego proszę wskazać dokładną datę dzienną, od której abonament ma zacząć obowiązywać. Wnioski można składać na 30 dni przed terminem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu.

 

Dokumenty niezbędne do wydania abonamentów parkingowych:

 1. Abonament dla mieszkańca strefy płatnego parkowania:

–           Dokładne dane osobowe i adresowe  Wnioskodawcy,

–           Wypełniony i podpisany wniosek (do pobrania ze strony UMŁ),

–           W przypadku zameldowania czasowego – kopia zaświadczenia o zameldowaniu,

–           Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub stosownej umowy (§ 6 ust. 2 uchwały SPP oraz § 12 ust. 6 Załącznika nr 3 do tej uchwały),

–           Kopia dokumentu poświadczającego rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Łodzi – pierwsza strona rozliczenia podatkowego za rok 2019 z urzędowym potwierdzeniem odbioru lub opatrzona pieczątką) ,

–           Kopia potwierdzenia wykonania przelewu kwoty 120 zł z tytułu opłaty abonamentu parkingowego dla mieszkańca SPP z podanym numerem rejestracyjnym pojazdu.

Abonament dla mieszkańca obowiązuje wyłącznie w formie elektronicznej. Po jego aktywacji Wnioskodawca otrzymuje „poświadczenie o wydaniu abonamentu” na swój adres (elektroniczny lub domowy – w zależności od sposobu złożenia dokumentów).

 

 1. Abonament dla osoby niepełnosprawnej:

–           Dokładne dane osobowe i adresowe  Wnioskodawcy,

–           Kopia wypełnionego i podpisanego wniosku (do pobrania ze strony UMŁ),

–           Kopia karty parkingowej (obie strony).

Abonament dla osoby niepełnosprawnej wydawany jest w formie papierowej. Po wystawieniu dokument przesyłany jest Wnioskodawcy na jego adres domowy (wskazany w złożonym wniosku) listowną przesyłką poleconą.

 

 1. Abonament dla pojazdu z napędem hybrydowym:

–           Dokładne dane osobowe i adresowe Wnioskodawcy,

–           Kopia dowodu rejestracyjnego (pole P.3 z wpisem P/EE) lub w przypadku braku takiego wpisu kopia świadectwa homologacji pojazdu (na przesłanym dokumencie musi być widoczny nr rejestracyjny pojazdu),

–           Kopia potwierdzenia wykonania przelewu kwoty 120 zł z tytułu zakupu abonamentu dla pojazdu hybrydowego z podaniem numeru rejestracyjnego.

Abonament dla pojazdu z napędem hybrydowym obowiązuje wyłącznie w formie elektronicznej. Po jego aktywacji Wnioskodawca otrzymuje „poświadczenie o wydaniu abonamentu” na swój adres (elektroniczny lub domowy – w zależności od sposobu złożenia dokumentów).

 

 1. Abonament ogólnodostępny na Podstrefę A lub B*:

–           Dokładne dane osobowe i adresowe Wnioskodacy,

–           Wskazanie nr rejestracyjnego pojazdu, na który ma zostać wydany abonament. W przypadku wniosku o abonament bez wpisanego nr rejestracyjnego wyraźne zaznaczenie w jego treści, że dotyczy on abonamentu „na okaziciela”.

–           Kopia potwierdzenia wykonania przelewu kwoty 2 500 zł (dla abonamentu na Podstrefę A) lub 1 500 zł (dla abonamentu na Podstrefę B) z tytułu zakupu abonamentu z podaniem numeru rejestracyjnego lub, w przypadku abonamentu „na okaziciela”, nazwiska Wnioskodawcy i daty złożenia wniosku.

Abonament ogólnodostępny wydany na nr rejestracyjny obowiązuje wyłącznie w formie elektronicznej. Po jego aktywacji Wnioskodawca otrzymuje „poświadczenie o wydaniu abonamentu” na swój adres (elektroniczny lub domowy – w zależności od sposobu złożenia dokumentów). Abonament ogólnodostępny „na okaziciela” wydawany jest w formie papierowej. Po wystawieniu, dokument przesyłany jest Wnioskodawcy na jego adres domowy (wskazany w złożonym wniosku) listowną przesyłką poleconą.

 

 1. Abonament ogólnodostępny kwartalny:

–           Wydawany jest na konkretny numer rejestracyjny, w cenie:

 • 750zł na Podstrefy A
 •  500zł na Podstrefę B

–           Abonament można zakupić wyłącznie w e-sklepie.

 1. Abonament 30-dniowy (lub wielokrotność 30-dniowego) na Podstrefę C:

–          Koszt abonamentu wynosi 150zł (lub wielokrotność 150zł).

–          Do zakupu abonamentu upoważnione są osoby posiadające 30-dniowy imienny bilet okresowy kolejowy lub imienny 30-dniowy bilet okresowy obowiązujący w środkach lokalnego transportu zbiorowego (lub ww. bilety o terminie będącym wielokrotnością terminu 30-dniowego).

 1. Abonament roczny dla pojazdów będących własnością podmiotów, które posiadają aktualną umowę zawartą z Urzędem Miasta Łodzi lub miejską jednostką organizacyjną:

–           Wydawany jest dla:

 • pogotowia wodno-kanalizacyjnego,
 • pogotowia energetycznego,
 • pogotowia gazowego,
 • pogotowia ciepłowniczego,
 • pogotowia oświetleniowego,
 • pogotowia sygnalizacji świetlnej

–          Koszt abonamentu wynosi 240zł.

Abonament parkingowy wydawany jest na okres 12 miesięcy i podlega weryfikacji na podstawie aktualnej umowy zawartej z Urzędem Miasta Łodzi lub miejską jednostką organizacyjną oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu lub umowy leasingu/wynajmu/dzierżawy tego pojazdu. Abonament przysługuje w maksymalnej liczbie 2 sztuk dla każdego podmiotu.

 * Abonamenty ogólnodostępne dla Podstrefy A i B można zakupić także na stronie https://lodz.e-abonamenty.pl/

 

Dokładne informacje znajdują się na stronie:
https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/kierowca/parkowanie-platne/


 

    Sprzedaż biletów i abonamentów parkingowych jest prowadzona przez:

– Parkomaty

– Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

– Sklep internetowy www.lodz.e-abonamenty.pl

– Za pomocą systemu płatności mobilnych: CityParkApp, mobiParking

PŁATNOŚCI MOBILNE


Kontakt

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania

ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
czynne: poniedziałek – piątek
w godzinach od 8.00 do 18.00

tel. 42 632 06 72

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

ul. Piotrkowska 173, 90- 447 Łódź
czynne: codziennie 7:30-15:30, we wtorki 9:00-17:00
sekretariat: 48 42 / 638-49-11, 638-49-59
e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl


Jak wykupić bilet w parkomacie?

kliknij na zdjęcia, aby powiększyć